ΦΑΚΕΛΟΣ HACCP- ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ / ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο φάκελος Απεντόμωσης/Μυοκτονίας είναι απαραίτητος για όλες τις επιχειρήσεις;

O φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας είναι αναγκαίος για όλες τις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό από εγγράφα-αρχεία-βεβαιώσεις ο οποίος αποδεικνύει το σύνολο των εργασιών αλλά και του ίδιου του προγράμματος ελέγχου των παρασίτων για οποιονδήποτε ελεγκτικό Φορέα.

Συγκεκριμένα ο Νόμος ορίζει πως οποιαδήποτε επιχείρηση Υγειονομικής Σημασίας (παραγωγής, διαχείρισης, αποθήκευσης, μεταποίησης, διάθεσης και πώλησης τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών) καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της να συνάψει συνεργασία με μια αδειοδοτημένη εταιρεία Απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Φάκελος Εργασιών Απεντόμωσης / Μυοκτονίας πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο τρόφιμα και ποτά ( Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης, Κάβες, Σουπερμάρκετ, Παντοπωλεία, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Ξενοδοχεία, Κομμωτήρια, Καταστήματα Ονυχοπλαστικής, Οίκοι Ευγηρίας, Αρτοποιία, Καταστήματα Ψιλικών ειδών, Οπωροπωλεία, Καφεκοπτεία, Νοσοκομεία, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κυλικεία κ.α.) .

Με βάση την Ελληνική & Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ) & (ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000) καθώς επίσης και τις σχετικές οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ ο Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχου παρασίτων.

Ποιός ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου της Οικοφροντίς;

 • Το επιστημονικό προσωπικό της Οικοφροντίς αναλαμβάνει να διαμορφώσει κατάλληλα το εκάστοτε πρόγραμμα περιλαμβάνοντας ένα συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζονται οι εργασίες που θα γίνονται και η συχνότητα εφαρμογής τους.
 • Με βάση την Ελληνική & Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ) & (ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000) καθώς επίσης και τις σχετικές οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ ο Φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχου παρασίτων.
 • O φάκελος Απεντόμωσης / Μυοκτονίας τηρείται και ενημερώνεται σε κάθε χώρο υγειονομικής σημασίας μετά από κάθε εφαρμογή από τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας Βιολογικής.
 • Η σωστή τήρηση και η συστηματική ενημέρωση του Φακέλου Απεντόμωσης / Μυοκτονίας, δίνει την δυνατότητα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της καταπολέμησης των παρασίτων, ανάλογα με τις νέες ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε εφαρμογή.

H Οικοφροντίς σας παρέχει:

Η εταιρεία μας παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται στο φάκελο Απεντόμωσης/Μυοκτονίας:

 1. Τα στοιχεία της εταιρείας μας και του υπευθύνου επιστήμονα που έχει αναλάβει
 2.  Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Απεντόμωσης / Μυοκτονίας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.
 3. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία..
 4. Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ποιότητας, από διαπιστευμένους πάντα φορείς.
 5. Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωσης του προγράμματος (ευρήματα, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες).
 6. Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων / δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων).
 7. Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί.
 8. Εκθέσεις Εργασιών.
 9. Πιστοποιητικά Απεντομώσεων / Μυοκτονιών.
 10. Πληροφοριακά έντυπα των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 11. Άδειες Έγκρισης Κυκλοφορίας των Φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθείΟδηγίες Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet MSDS) όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο.
 12. Κάτοψη των χώρων της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνονται το δίκτυο των δολωματικών σταθμών, το δίκτυο των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών καθώς και οι εντομοπαγίδες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

☎️ 210 9401200 – 210 9405200

? info@oikofrontis.com

Πιστοποιήσεις ISO